Kunnanhallitus, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Viranhaltijapäätökset:

  • vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 13.6. -​ 21.8.2018.

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§ 9 Oppisopimuskoulutuksen lisätuki/Etelä-​Savon Sähkö Oy,​ 30.07.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää,​ ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta vs. kunnanjohtajan tekemään viranhaltijapäätökseen.

Kunnanhallituksen jäsen Antti Kasanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Asianosaisjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.