Kunnanhallitus, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Kunnanhallituksen vastine vuoden 2017 arviointikertomukseen

PuuDno-2018-41

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan valmistelemassa ja kunnanvaltuuston 11.6.2018 käsittelemässä arviointikertomuksessa on pyydetty kunnanhallitukselta vastinetta 30.9.2018 mennessä.

Kunnanhallitus vastaa arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin ja muihin huomioihin oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle arviointikertomukseen liitteen mukaisen vastineen ja saattaa vastineen myös valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, valtuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.