Kunnanhallitus, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:

  • Itä-​Suomen päihdehuollon kuntayhtymä,​ yhtymävaltuusto 29.5.2018
  • Vaalijalan kuntayhtymä,​ yhtymäkokous 6.6.2018
  • Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kuntayhtymä,​ valtuusto 14.6.2018 ja § 28: alueellinen hyvinvointikertomus sekä hallitus 20.6.2018
  • Etelä-​Savon maakuntaliitto,​ maakuntahallitus 18.6.2018
 2. Etelä-​Savon Ely-​keskus/TE-​palvelut,​ työllisyyskatsaus touko-​kesäkuu 2018 toukokuu 2018 kesäkuu 2018
Puumalan työvoima 872 872
Työttömät työnhakijat 76 78
Työttömyysaste 8,​7 % 8,​9 %

3. Etelä-​Savon ELY-​keskus on myöntänyt 29.6.2018 maaseuturahaston tukea 43 200 euroa Puumalan reitistöhankkeelle. Tuki on 100 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.