Kunnanhallitus, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Valtuustoaloitteet 2016

PuuDno-2016-225

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty, Valtuusto vo todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Vuonna 2016 on tehty seuraava valtuustoaloite:
Valtuuston kokouksessa 10.10.2016 / § 39 valtuuteettu Asko Luukkonen esitti Puumalan Perussuomalaisten valtuustoaloitteen kunnan liikuntapaikkojen kehittämiseksi:
" Valtuusto on päättänyt toteuttaa yhtenäiskoulun piha-alueelle uuden lähiliikuntapaikan. Samalla alueella sijaitsevat myös tenniskentät, joiden päälle talvisin jäädytetään jääkiekkokaukalo. Kentät ovat jo iäkkäät eivätkä enää kovin hyvässä kunnossa. Hiekkatekonurmialusta puolestaan hankaloittaa jäädytystä talvisin.
Tästä johtuen esitämme, että kunta selvittäisi uusien tenniskenttien rakentamisen urheilukentän yhteyteen, esimerkiksi tontille, jossa sijaitsevat vanhustenkotiyhdistyksen purkamat asunnot.
Puumalassa 10.10.2016 Asko Luukkonen, Antti Kasanen".
 

Kunnanhallitus käsitteli aloitetta kokouksessaan 7.11.2016 § 141 ja päätti lähettää aloitteen tekniselle toimialalle huomioitavaksi kunnan liikuntapaikkoja koskevassa selvitystyössä.
Selvitys Puumalan liikuntapaikoista 2016 on ollut käsiteltävänä ja hyväksyttävänä teknisessä lautakunnassa 19.1.2017 § 15 sekä kunnanhallituksessa 30.1.2017 § 26. Selvityksessä ei suositeltu tenniskenttien siirtämistä pois nykyiseltä paikaltaan.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, Puumala, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vuonna 2016 tehdyn valtuustoaloitteen ja siitä annetun selvityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.