Kunnanhallitus, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Puumalan kunnan Maisema-raportti 2015

PuuDno-2017-19

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta teetti vuoden 2015 tilinpäätöstietojen pohjalta ns. Kuntamaisema-raportin osana sisäistä valvontaa. Raportissa verrattiin Puumalan kunnan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen kustannuksia muihin, vertailussa mukana oleviin kuntiin.

Raportti antaa suuntaa kunnan palvelujen kustannusrakenteesta ja lisäksi kertoo osittain myös kunnan palvelutuotannon laadullisesta tasosta. Erityisesti raportissa korostuvat esimerkiksi korkeat opetustoimen tukipalvelukustannukset, pienet ryhmäkoot, varhaiskasvatuksen muita kuntia korkeampi henkilöstömäärä ja runsaat huoneistotilat. Myös esimerkiksi kirjaston käyttöaste on selvästi heikompi kuin vertailukunnissa, ja pieni varsinkin taloudellisiin panostuksiin nähden.

Kuntamaisema-raportti oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä Kuntamaisema-raportin tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.