Kunnanhallitus, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä yhteispalvelupisteessä keskiviikkona 22.2.2017.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Kasanen ja Minna Korhonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.