Kunnanhallitus, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kunnan vakuutusturvan taso

PuuDno-2017-54

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan vakuutukset on hankittu Pohjolalta. Vakuutusturvaa tarkistetaan vuosittain yhteisissä neuvotteluissa. Kunta ja Pohjola ovat pitäneet vuotuisen neuvottelun tammikuussa, ja vakuutusturvan tasosta on laadittu oheismateriaalina oleva muistio.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä muistion tietoonsa saatetuksi ja evästää tarvittaessa kunnanjohtajaa vakuutusturvan kehittämiseen liittyen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.