Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Puolivuotisraportti ajalta 1.1.-30.6.2022

PuuDno-2022-160

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kevät 2022 oli jälleen muutosten kevät. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä koronaviruksen esiintyminen väestössä vaikuttivat kunnankin toimintoihin sekä suoraan että välillisesti. Kustannusten nousu näkyy vielä maltillisesti hankinnoissa ja ostoissa, korona puolestaan henkilöstökustannuksissa ja palveluiden järjestelyissä.

Väestökehitys (tilanne heinäkuun lopussa) oli hieman positiivinen, kahden henkilön verran, ja tilannetta paransi maahanmuutto. Alkuvuoden aikana syntyi 9 lasta ja luonnollinen väestönmuutos oli ”vain” 9 henkeä laskeva. Kaikkinensa väkimäärän kokonaismuutos oli -5 henkilöä, mikä tarkoittaa 0,2 % laskua. Etelä-Savossa vastaava väestönvähenemä oli 0,4 %. Puumalan väkiluku oli heinäkuun lopussa 2 112 henkilöä.

Kunnan tuloslaskelma on 50 000 euroa ylijäämäinen. Toimintakulut olivat 10 380 000 euroa, mikä on 53 % budjetoidusta. Toimintatulot puolestaan olivat 1 540 000 euroa, mikä on 59 % budjetoidusta. Toimintakatteeksi muodostui -8 840 000 euroa, mikä vastaa 52 % budjetoidusta. Merkittävin syy kohonneisiin toimintakustannuksiin oli noin puolen miljoonan euron nousu sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoissa. Lisäksi on huomioitava, että vuoden 2022 toteumassa näkyy avustuksissa yksityistieavustausten maksu (vajaat 80 000 e), kun ne edellisvuonna maksettiin vasta heinäkuulla. 

Verotulot ovat kehittyneet alkuvuonna budjetoitua paremmin (52 %), mikä on kunnallisveron tuoton ansiota. Verotulojen kertymä oli kaikkiaan 5 031 000 euroa. Edellisvuoteen verrattuna yhteisöveron tuotto on ollut pienempi johtuen korotetun yhteisöveron jako-osuuden poistumisesta. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes budjetoidun (51 %) mukaisesti ja niitä kertyi 4 160 000 euroa. Poistoja on kirjattu alkuvuoden osalta noin 300 000 euroa. Lainoja lyhennettiin 50 000 eurolla.  

Teknisten palveluiden puolella saatettiin lisäksi valmiiksi isoja investointeja, kuten Pistohiekan kunnallistekniset työt. Ensimmäinen yritys pääsi avaamaan ovensa Pistohiekalla kesäkuussa. Palvelukeskuksen ensimmäisen vaiheen eli Tupasvillan remontti valmistui helmikuussa aikataulusta hieman edellä ja budjetissa pysyen. Rantakodin remontti alkoi kesäkuussa. Melka-hallilla tehtiin kevätkaudella laajoja muutostöitä Saimas Spinnery-kehräämön perustamiseksi. Lisäksi kunnostettiin mm. sataman sähköt ja Kotiniemen venesatama. Kokonaisuudessaan valmistuneiden hankkeiden nettoinvestointimenot olivat kesäkuuhun mennessä noin 900 000 euroa.

Talouden riskit liittyvät vuoden loppupuoliskon osalta siihen, että sähkön hinta nousi heinäkuussa n. 9 senttiin / kWh ja nousee lokakuussa 17 senttiin / kWh. Sote-kustannusten on ennakoitu kasvavan siten, että Puumalan kustannukset saattavat olla lähes 11,5 miljoonaa euroa ja lisäksi tulee palkkaharmonisaation kustannus. Verotulokehitys tulee todennäköisesti olemaan hyvä ja ylittämään kunnallisverotulojen osalta budjetoidun.  

Liitteinä ovat puolivuotisraportti ja käyttötalouden raportti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee puolivuotisraportin ajalta 1.1.-30.6.2022 tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.