Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Lausunto Etelä-Savon maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2023

PuuDno-2022-16

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa liitteenä 1 olevasta maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2023. Maakuntaliitto pyytää kuntien kantaa maakuntahallituksen 22.8.2022 §:ssä 122 esittämään kuntien maksuosuuksien 2 % nostamiseen vuodelle 2023. Puumalan osalta tämä merkitsee vajaan tuhannen euron korotusta. Palautteen perusteella valmistellaan lopullinen toimintasuunnitelman sisältävä talousarvioesitys vuodelle 2023 maakuntavaltuuston joulukuun kokoukseen.

Lausunnot pyydetään toimittamaan maakuntaliiton kirjaamon sähköpostiin 30.9.2022 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: 

Puumalan kunta puoltaa kuntaosuuden kasvattamista 2 prosentilla. Kunta kuitenkin edellyttää, että kuntien esittämiä edunvalvontakohteita pidetään aktiivisemmin esillä maakuntaliiton edunvalvonnassa. Hätinvirran siltahanke tulee nostaa nimettynä kohteena edunvalvontatavoitteeksi.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Maakuntaliitto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.