Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Kunnanhallituksen vastaukset tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin

PuuDno-2022-73

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallitukselta vastineen arviointikertomukseen 30.9.2022 mennessä. Vastine on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle liitteenä olevan vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja kysymyksiin. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.