Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 17.8.2022.

- Aluehallitus 4.7.2022 § 108 Puumalan kunnan hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen sopimusten laadinta. Pöytäkirjaote oheismateriaalina. 

2. Etelä-Savon maakuntajohtajan viranhaltijapäätös 24.8.2022 § 94. Jatkoaikapäätös: Puumala kodiksi - muuttoagentin palvelujen luominen. Muutospäätöksellä muutetaan hankkeen kestoa siten, että sen päättymispäivämäärä on 30.11.2022 (aiemmalla päätöksellä 30.9.2022).

3. Essoten erikoissairaanhoidon suorite ja laskutustiedot 1-7 kk vuonna 2022. Oheismateriaalina.

4. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus heinäkuulta 2022. Puumalan työvoima 819, työttömät työnhakijat 58, työttömyysaste 7,1 %.

5. Asianajotoimisto Sivenius, Suvantao & Co Oy: Jääsaukko Oy:n kirjeet velkojille. Oheismateriaalina. 

6. Mikkelin Tilintarkastus Oy, 30.8.2022: välitilintarkastus 29.-30.8.2022. Oheismateriaalina. 

7. Sopimus yhteispalvelusta Kela/Puumalan kunta. Sopimusta tullaan muuttamaan 1.10.2022 lukien siten, että uusi sopimushinta on 600 euroa kuukaudessa. Perusteluna 250 euron kuukausihinnan laskulle on  asiakasmäärien väheneminen.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.