Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Vuoden 2018 talousarvion laadintaohje

PuuDno-2017-145

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2018 talousarvion valmistelua varten on laadittu erillinen laadintaohje ja talousarvioraami. Talousarvion yhteydessä laaditaan myös taloussuunnitelma vuoteen 2020 saakka. Tavoitteena on talouden tasapaino suunnittelukaudella.

Laadintaohjeessa on esitetty talousarvion valmistelun kannalta olennaisia huomioon otettavia tekijöitä. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on vuoden 2017 talousarvion taso, mikä on otettu pääosin myös raamin perustaksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeen ja raamin liitteen mukaisesti ja oikeuttaa kunnanjohtajan täsmentämään ohjetta tarkempien lisätietojen varmistuttua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esimiehet, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat