Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Otto-oikeus hyvinvointilautakunnan päätöksiin

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan kokouspöytäkirja 30.5.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta hyvinvointilautakunnan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat