Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 KD:n valtuustoryhmän valtuustoaloite: lasten kotihoidon kuntalisän käyttöön ottamiseksi Puumalan kunnassa

PuuDno-2017-153

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
KD:n valtuustoryhmä, valtuutettu Olavi Kietäväinen antoi puheenjohtajalle kirjallisen valtuustoaloitteen:

"Aloite lasten kotihoidon kuntalisän käyttöön ottamiseksi Puumalan kunnassa.
Puumala 12.6.2017
Olavi Kietäväinen"
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa aloitteen palvelujohtajan valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat