Kunnanhallitus, kokous 19.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:
- Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallitus 22.5.2017 sekä pöytäkirjaote § 70: syyskauden 2017 kokousajankohdat,
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 24.5.2017 ja 7.6.2017,
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 1.6.2017.

2. KEVA, 9.6.2017; tarkastuskäynti 8.-9-6.2017. Keva tarkastaa määräajoin työantajien ilmoittamat palvelussuhderekisterin tiedot. Eläkkeisiin oikeuttavat palvelussuhteet ja niiden ansiot on ilmoitettu asianmukaisesti ja oikein, joten tarkastetut rekisteriin ilmoitetut ansiot ja niistä maksetut eläkevakuutusmaksut sekä KuEL.n ja VaEL:n osalta edellä mainituilta vuosilta ja kaiken kaikkiaan henkilöluettelot, henkilöstöhallinnossa laaditut täsmäytykset ja selvitykset on laadittu hyvin ja ammattitaitoisesti kaikkien vuosien osalta. Myös vuoden 2006 osalta LEL-tiedot täsmäävät.

3. Kuntatarkastajien Oy Clavis, 4.5.2017, Tilintarkastajan seloste, tarkastusvuosi 2016.

4. Etelä-Savon Ely-keskus/ TE-palvelut, työllisyyskatsaus huhtikuu 2017: Puumalan työvoima 894, työttömät työnhakijat 109 sekä työttömyysaste 12.2 %.

5. Asunto Oy Puumalan Keskitalo, 19.6.2017: Asunto Puumalan Keskitalon yhtiöjärjestyksen muuttaminen.


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat