Kunnanhallitus, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Muut asiat

Kuvaus

Elinkeinopoliittinen mittaristo -​kyselyn tulokset

Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -​kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti,​ alueellisesti ja kuntakohtaisesti.

ELPO-​kysely toteutettiin 16.2.-​16.4.2018 ja siihen vastasi 5 835 jäsenyrittäjää.

Vuonna 2018 kuntien saama keskiarvo elinkeinopolitiikasta on 6,​74.  Tulos on hieman parempi kuin vuonna 2016 (6,​65). Kiitettävän arvosanan (9–10) jäsenyrittäjistä antaa 11 % ja heikoimman arvosanan (4) antaa 7 %. Kaikki elinkeinopolitiikan osa-​alueet paranivat vuonna 2018 vuoteen 2016 verrattuna. Jokainen kunta haluaa olla yrittäjäystävällinen ja kuntajohto ymmärtää yrittäjyyden tärkeyden verotulojen,​ työpaikkojen ja palveluiden mahdollistajana. Parhaat kunnat erottuvat siinä vaiheessa,​ kun strategiat muuttuvat todeksi.

Kunnittain tarkasteltuna arvosanat vaihtelevat suuresti. Parhaan arvosanan saavat Lieto Varsinais-​Suomesta (8,​87),​ Muurame Keski-​Suomesta (8,​73) ja Ilmajoki Etelä-​Pohjanmaalta (8,​42). Aluetasolla elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana vaihtelee Pohjois-​Karjalan kuntien yhteenlasketusta keskiarvosta 7,​12 Päijät-​Hämeen 6,​38.

Puumalan tulokset:

-​ kokonaisarvosana elinkeinopolitiikasta 7,​7

-​ osa-​alueittain parhaimmat arvosanat saivat "kunnan viestintä ja tiedottaminen" (8) ja "elinkeinopolitiikka ja resurssit" (7,​9)

-​ heikoimmat osa-​alueet olivat hankintapolitiikka (6,​9) "kunnan elinkeinotoimen,​ elinkeino-​ tai kehitysyhtiön tai vastaavan toiminta" (7,​2)

Elinkeipoliittisen mittariston tulokset käydään läpi kunnanhallituksessa sekä elinkeinotyöryhmässä yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa. Kuntakohtaiset tulokset ovat oheismateriaalina.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä kyselyn tulokset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.