Kunnanhallitus, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Lausunto Sulkavan kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta

PuuDno-2018-9

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Sulkavan kunta on pyytänyt lausuntoa oheismateriaalina olevasta Sulkavan kunnan uudesta rakennusjärjestysehdotuksesta. 

Lausunto pyydettiin antamaan 2.7.2018 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että Puumalan kunnalla ei ole huomauttamista ehdotuksesta Sulkavan kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sulkavan kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.