Kunnanhallitus, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Kunnanvaltuuston kokouksen 11.6.2018 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2018-25

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 11.6.2018 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 14 Henkilöstöraportti 2017
- tiedoksi esimiehet

§ 15 Arviointikertomus vuodelta 2017
- merkittiin tiedoksi

§ 16 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
- merkittin tiedoksi, ei toimenpiteitä

§ 17 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017
- tiedoksi esimiehet, tilintarkastaja

§ 18 Vuosikolmannesraportti tilanteesta 30.4.2018
- tiedoksi esimiehet
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.