Kunnanhallitus, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kunnanhallituksen- ja valtuuston kokousaikataulut syksyllä 2018

PuuDno-2017-253

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle on valmisteltu yhdessä puheenjohtajien kanssa kokousaikataulu syksylle 2019.

Aikatauluehdotus on seuraava:

Kunnanvaltuuston
kokoukset klo 18
Lisätietoja Kunnanhallituksen
kokoukset klo 16
Lisätietoja
ma 24.9.   20.8.  
ma 12.11.

vuoden 2019
veroprosenteista
päättäminen

vuosikolmannes-
raportti

17.9.

 

ma 10.12. vuoden 2019
talousarviosta
päättäminen
29.10.

veroprosentti-
ehdotus
vuodelle 2019

vuosikolmannes-
raportti

    26.11. talousarvio 2019

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kunnanhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kuntalain 94 §:ssä valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse ko. toimielimen jäsenille niin pian kuin mahdollista.

Hallintosäännön 88 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää kokoontua syksyllä 2019 seuraavasti ellei kunnanhallituksen puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta ja järjestää kokousta myös muuna ajankohtana.

  • ma 20.8.
  • ma 17.9.
  • ma 29.10.
  • ma 26.11.

Kokoukset aloitetaan klo 16, ellei toisin sovita.


Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää pitää valtuuston kokoukset syksyllä 2019 seuraavasti ellei valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana

  • ma 24.9.
  • ma 12.11.
  • ma 10.12.

Kokoukset aloitetaan klo 18, ellei toisin sovita.

 

Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoseminaari alustavasta talousarviosta pidetään 15.10. klo 16.00 alkaen. Paikka ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.           

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

 

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtuutetut, kunnanhallituksen jäsenet- ja varajäsenet, tarkastuslautakunta, johtoryhmä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.