Kunnanhallitus, kokous 18.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Yhteistä ymmärrystä - Lähityön malli aikuissosiaalityön areenoille -hankeen loppuraportti

PuuDno-2015-369

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta toteutti 1.2.2016-31.1.2017 Yhteistä ymmärrystä - Lähityön malli aikuissosiaalityön areenoille -hankkeen, jonka päärahoitus tuli Euroopan sosiaalirahastolta. Hankkeen tuloksista on laadittu oheismateriaalina oleva raportti. Raportissa on tuotu esiin useita hankkeessa nousseita kehittämisehdotuksia ja aikuissosiaalityön teesejä hyödynnettäväksi aikuissosiaalityössä.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 71 000 euroa, mikä ylitti alkuperäisen arvion noin 3400 eurolla. Kunnan osuus hankkeen kustannuksista oli 30 %, eli yhteensä noin 20 000 euroa, kohdentuen pääosin vuodelle 2016.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.