Kunnanhallitus, kokous 18.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä yhteispalvelupisteessä torstaina 20.4.2017.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Irja Piskonen ja Antti Kasanen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Piskonen ja Kari Puurtinen.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.