Kunnanhallitus, kokous 18.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Otto-oikeus teknisen lautakunnan päätöksiin

Kuvaus

Pöytäkirja

  • Puumalan teknisen lautakunnan pöytäkirja 6.4.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta teknisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.