Kunnanhallitus, kokous 18.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

PuuDno-2017-45

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Työ ja elinkeinoministeriö pyytää Puumalan kunnalta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Lakiluonnos liittyy olennaisena osana maakuntauudistukseen. Aluekehittämiseen ja kasvupalveluihin liittyvät nykyiset lait uudistetaan vastaamaan uutta toimintamallia ja hallintojärjestelmää, jolloin merkittävä osa maakuntaliittojen ja ELY-keskusten tehtävistä siirtyy maakunnille. Uudistuksen merkittävänä osana on myös se, että kasvupalvelujen (esim. työnhaun edistäminen, yritysneuvonta) tuottamista siirretään markkinoilla tapahtuvaksi toiminnaksi.

Lakiluonnokset löytyvät osoitteesta: http://tem.fi/lausuntopyynnot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Puumalan kunnanhallitus päättää, ettei se anna lausuntoa lakiluonnoksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.