Kunnanhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Taloustiedot 1.1.-31.7.2018

PuuDno-2018-133

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Taloustiedot heinäkuulta 2018 on valmistunut. Tuloslaskelma osoittaa, että 31.7.2018 kunnan vuosikate on 694 285,44 euroa ja tulos 333 526,81 euroa. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.