Kunnanhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Pöytäkirjat:

  • Teknisen lautakunnan pöytäkirja 23.8.2018
  • Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 10.9.2018

 

Viranhaltijapäätökset:

  • vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 22.8. - 11.9.2018.

 

Kunnanjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Reitistöhankkeen projektipäällikön valinta, 24.08.2018
Yleinen päätös:
§ 10 Oppisopimuskoulutuksen lisätuki/Espit Oy, 03.09.2018
§ 11 Kesätyöpaikkatuen myöntäminen yrittäjille/yhdistyksille ja yksityisille työnantajille kesältä 2018, 03.09.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

 

Jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: osallisuusjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.