Kunnanhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:

  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 16.8.2018 ja 30.8.2018
  • Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 22.8.2018,
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 30.8.2018 § 166: päihdehuollon palvelujen asiakasmaksut,
  • Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallitus 27.8.2018,
  • Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, ympäristöterveydenhuoltojaosto, 7.9.2018 § 24: ympäristöterveydenhuollon talouden toteuma tammi-heinäkuu 2018,
  • Mikkeli, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, 23.8.2018 § 2: kirjastojen aukioloajat 1.9.2018 - 31.5.2019.

 

2. Kansaneläkelaitos, 28.8.2018. Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017. Yhteensä 16 487,33 €.

3. Ympäristöministeriö, 29.8.2018: Salpalinjan rakenteiden käyttöoikeuden rajoitusten lakkaaminen.

4. Itä-Suomi, aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus 30.8.2018. Valvontakohde: rakennusvalvonta.

5. Tilintarkastajan seloste 30.8.2018, tarkastusvuosi 2018.

6. Etelä-Savon ELY-keskus/TE-palvelut, työllisyyskatsaus heinäkuu 2018: Puumalan työvoima 872, työttömät työnhakijat 83 sekä työttömyysaste 9,5 %.

7. Etelä-Savon maakuntaliitto, kehittämispäälliikkö Tomi Heimonen: kommentit maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman (Topsu) 2019-2020 luonnoksesta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.