Kunnanhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2021-2023

PuuDno-2020-71

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymä pyytää mm. jäsenkunniltaan lausuntoa laatimastaan kehyssuunnitelmasta vuosille 2021-2023 (oheismateriaalina).

Etelä-Savon sote-kuntayhtymä ESSOTE on antanut lausuntonsa 13.8. Lausuntoluonnos oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että se ei anna kehyssuunnitelmasta erillistä lausuntoa, mutta yhtyy ESSOTE:n lausuntoluonnokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaalijalan kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.