Kunnanhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Kunnanvaltuuston kokouksen 22.6.2020 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2020-30

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §: mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 22.6.2020 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

17 §  Henkilöstöraportti vuodelta 2019
- tiedoksi: esimiehet, talousihteeri, palkkahallinnon toimistosihteeri

18 §  Tietotilinpäätös vuodelta 2019
- merkittiin tiedoksi

19 §  Arviointikertomus vuodelta 2019
- merkittiin tiedoksi, kunnanhallituksen käsittelyssä 21.9.2020

20 §  Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
- merkittiin tiedoksi, ei toimenpiteitä

21 §  Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019
- tiedoksi: esimiehet, talousihteeri, tarkastuslautakunta, tilintarkastaja

22 §  Määräalan kauppakirja Lahnajärvi -tilasta
- ote: tarjouksen tehneet, talouspalvelut, teknisten palvelujen toimiala

23 §  Äänestysaluejaon muuttaminen
- tiedoksi Digi- ja väestötietovirasto, keskusvaalilautakunnan sihteeri

24 §  Puumalan Vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen
- ote: Puumalan Vesiosuuskunta

25 §  Vuosikolmannesraportti 30.4.2020
- tiedoksi: esimehet

26 §  Kotkatsaaren ranta-asemakaavojen osittainen kumoaminen
- tiedoksi: kaavoittaja/Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Kermintien osuuskunta, Tornator, osalliset (jotka antoivat mielipiteensä kaavaehdotuksesta nähtävillä olon aikana), Etelä-Savon Ely-keskus
- kuulutus: Puumala-lehti, kunnan ilmoitustaulu sekä kunnan verkkosivut.

27 § "Kaivostoiminta liian suuri uhka Saimaan matkailuelinkeinolle sekä luonto- ja virkistysarvoille"
- ei toimenpiteitä

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.