Kunnanhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:

- Vanhus- ja vammaisneuvosto 7.7.2020 § 16: Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto äänestysaluejaon muuttamisesta. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että

  • Hurissalon alueella asuville äänioikeutetuille järjestetään ennakkoäänestysmahdollisuus joko Hurissalon kaupalla tai Hurissalo Talolla ja
  • Hurissalon alueella asuville äänioikeutuille järjestetään yhteiskuljetus Kunnantalolle varsinaisena äänestyspäivänä.
     

- Vaalijalan kuntayhtymä, yhtymäkokous 10.6.2020

- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, valtuusto 11.6.2020 sekä hallitus 17.6.2020.

2. Valtiovarainministeriö 11.6.2020, asettamispäätös VM067:00/2020. Aluehallinnon ja monialalaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö. Toimikausi 11.6.2020 - 31.12.2020.

3.  Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus kesäkuulta 2020. Puumalan työvoima 849, työttömät työnhakijat 68, työttömyysaste 8,0 %.

4. Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut seuraavat päätökset:

  • 1.7.2020, 00817/19/4111, poikkeamispäätöstä koskeva valitus. Valituksenalainen päätös: Puumalan kunnan tekninen lautakunta 12.3.2019 § 20. Haettu 92 kerrosneliömetrin suuruisen loma-asunnon rakentamiseksi rakennusjärjestyksen määräyksistä poiketen noin 17 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakennuspaikka sijoittuu osayleiskaavan mukaiselle loma-asuntoalueelle RA. Tekninen lautakunta on myöntänyt haetun poikkeamisluvan. Hallinto-oikeus hylkää valituksen.
  • 1.7.2020, 02780/19/4111, poikkeamispäätöstä koskeva valitus. Valituksenalainen päätös: Puumalan kunnan tekninen lautakunta 17.10.2019 § 61. Haettu poikkeamislupaa 73 kerrosneliömetrin suuruisen loma-asunnon rakentamiseen rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3. määriteltyä rakennuksen vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa.Tekninen lautakunta on myöntänyt haetun poikkeamisluvan. Hallinto-oikeus hylkää valituksen.
  • 6.7.2020, 02540/19/4122, rakennusvalvontaa koskeva valitus. Valituksenalainen päätös: Puumalan kunnan tekninen lautakunta 19.9.2019 § 48. Puumalan kunnan rakennustarkastaja on keskeyttänyt valvontakäynnillä 27.6.2019 luvattoman rakennustyön ja toimittanut kiinteistön omistajalle kirjallisen rakennustyön keskeytysmääräyksen.Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

5. Valtiovarainministeriö/ Kunta- ja aluehallinto-osasto, 7.8.2020: Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020.
Puumalan kunta: alkuper. peruspalvelujen valtionosuus yhteensä 7 308 013 €, uusi peruspalvelujen valtionosuus yhteensä 7580 934 €, muutos yhteensä 272 921 €. Muutos liittyy iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta henkilöstömitoituksesta vuonna 2020 aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.