Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Otto-oikeus/hyvinvointilautakunnan päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 10.10.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta hyvinvointilautakunnan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.