Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Määräalan kauppa kiinteistöllä 623-432-0001-0101

PuuDno-2022-186

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta omistaa Pirttimäki-nimisen kiinteistön, jonka kiinteistötunnus on 623-432-0001-0101. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 3909996 m2. Yksityishenkilö on tiedustellut mahdollisuutta ostaa noin 2,4 hehtaarin määräala Pirttimäki-kiinteistöstä. Tarkoituksena on rakentaa alueelle yksityistie liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Nykyinen pihaan johtava liittymä on nopeusrajoitukseltaan 60 km / h -alueen sisällä ja kummallakin puolella on mutkia ja korkeuseroja.

Kaavassa määräalueella on voimassa M-1 merkintä, mikä tarkoittaa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueelle ei saa rakentaa lukuun ottamatta maatalouden, kalatalouden ja merenkulun kannalta välttämätöntä rakentamista ja yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettujen rakennelmien rakentamista.

Pirttimäentien varressa ja määräalan sisällä on aluekeräyspiste, jolla on yksi kontti. Määräalan ostajan kanssa on neuvoteltu siitä, että kontti saa jäädä korvauksetta alueelle omistussuhteen muuttuessa. 

Määräalasta on kaksi arviota: ostajan hankkima ja kunnan hankkima. Ostajan kanssa on neuvoteltu 9500 euron ostohinnasta. Kauppakirjaluonnos ja määräalakartta ovat liitteenä. Arviot oheismateriaaleina.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy ostotarjouksen määräalasta hintaan 9 500 euroa ja  

2. hyväksyy liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen. 

 

Jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Estellisyyden peruste: osallisuusjäävi.
Varajäsen Elisa Lempiäinen oli kutsuttu kokoukseen tämän pykälän ajaksi.

 

Muutettu kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy ostotarjouksen määräalasta hintaan 9 500 euroa ja  

2. hyväksyy liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen. Kauppakirjaluonnokseen lisätään rasitteeksi kirjaus aluekeräyspisteen paikasta määräalalla.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu ehdotus.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.