Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 12.10.2022.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla muutoksilla. Pykäläkäsittelyjärjestys on seuraava: 158-161, 165, 162, 167, 163, 164, 166, 168-171. Pykälissä 162 ja 167 puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.