Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:
- Etelä-Savon pelastuslautakunta 6.9.2022.
- Aluehallitus 14.9.2022 § 205: Yhteistoimintamenettelyt henkilöstön siirtosopimuksen osalta liikkeen luovuttavissa organisaatioissa.
- Mikkeli/kaupunginhallitus 19.9.2022 § 327: Mikkelin seudun kuntakokeilun pidentäminen vuoden 2024 loppuun.
- Aluevaltuusto 27.9.2022 § 75: Puumalan kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukainen selvitys Etelä-Savon hyvinvointialuelle.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä hallitus sekä valtuusto 29.9.2022.
- Vaalijalan kuntayhtymä, kuntakokous 4.10.2022.


 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.