Kunnanhallitus, kokous 16.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:.

  • Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalvelujen ky,​ hallitus 28.3.2018
  • Itä-​Savon sairaanhoitopiirin ky/ ympäristöterveydenhuoltojaoston pöytäkirjaotteet 29.3.2018
    § 1: ympäristöterveydenhuollon talouden ja toiminnan toteutuminen 2017
    § 3 ympärisöterveydenhuollon talouden toteuma tammi-​helmikuu 2018.
  • Nuorisovaltuuston pöytäkirja 9.3.2018.

2. Kunnanjohtajan laatima kirjelmä 9.4.2018: aloite liikennevirastolle Lintusalo-​Hurissalo-​Vesiväylän merkitsemiseksi yleiseksi paikallisväyläksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä em. ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.