Kunnanhallitus, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Valtuustoaloitteet 2017

PuuDno-2017-153

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi
  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 81 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Vuonna 2017 on tehty kolme valtuustoaloitetta. Liitteenä on luettelo vuonna 2017 saapuneista aloitteista sekä selvitys toimenpiteistä, joihin niiden johdosta on ryhdytty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vuonna 2017 tehdyt valtuustoaloitteet ja niistä annetut selvitykset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.