Kunnanhallitus, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Puumalan keskustan valtuustoryhmän aloite: Biokaasulaitos Puumalaan

PuuDno-2017-153

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi
  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Valtuutettu Esa Karjalainen antoi kunnanjohtajalle valtuuston kokouksessa 13.11.2017 Puumalan keskustan valtuustoryhmän kirjallisen aloitteen:

" Valtuustoaloite Biokaasulaitos Puumalaan

Keskustan valtuustoryhmä/Esa Karjalainen esittää, että kunnan toimeksiannosta tehdään selvitys, voisiko Puumalaan perustaa Biokaasulaitoksen. Hankkeeseen otetaan mukaan alueella toimivat, asiasta kiinnostuneet yritykset.
Biokaasulaitoksella on positiivisia alueellisia vaikutuksia. Laitos vähentää maatalouden ympäristöpäästöjä ja tuo työtä Puumalaan, laitos tuottaa biokaasua, jolla voidaan korvata edullisella tavalla fossiilisia liikennepolttoaineita, vähentää energiatuotannon sekä -käytön hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä. Biojalostamolla saadaan kohdennettua karjanlannan lannoitehyöty oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

Puumalassa 13.11.2017
Puumalan keskustan valtuustoryhmä
Esa Karjalainen, puheenjohtaja"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus tilaa selvityksen biokaasulaitoksen perustamisesta. Selvityksessä on syytä ottaa kantaa esim. seuraaviin tekijöihin:

- käytetäänkö biokaasua liikenteen polttoaineena ja / vai lämmöntuotannossa

- mahdollinen sijoituspaikka/-paikat

- mitä käytetään syötteenä ja mistä raaka-aine hankitaan

- arvio saatavilla olevan raaka-aineen / syötteen määrästä (huomioiden kohtuullinen etäisyys)

- raaka-aineen tuottajien/toimittajien kartoitus

- potentiaalisen kysynnän kartoitus

- mikäli biokaasua käytetään lämmöntuotannossa, onko kunnan alueella millaista infrastruktuuria ja missä määrin on potentiaalisia asiakkaita

- hankkeeseen invoistoijien kartoittaminen

- arvio hankkeen kustannusrakenteesta

- arvio aikataulusta biokaasulaitoksen perustamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.