Kunnanhallitus, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Pöytäkirjat:

  • Teknisen lautakunnan pöytäkirja 30.11.2017
  • Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 15.1.2018

Viranhaltijapäätökset:

  • Vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätös ajalta 22.11.2017 -​ 9.1.2018.

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§ 13 Talonrakennuspalkkio / 623-​439-​2-​22,​ 13.12.2017

Päätösehdotus

Esittelijä: Niina Kuuva,​ vs. kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää,​ ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.