Kunnanhallitus, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Muut asiat

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

1. Puumalan kunnan palveluista tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
Raportti on oheismateriaalina.

2. Puumalan Veskansan kylät ry:n hallituksen kirje 1.12.2017 otsikoilla:
-​ Lintusalontie ja kantatie 62 on korjattava turvalliseksi myös kevyelle liikenteelle
-​ Norppa II:n rantautumisväylille tarvitaan merimerkit.
"Vesiliikenne Lintusalon Rapeikkoon (Nestorinrantaan) Vetojaon syväväylältä on kasvanut merkittävästi Norppa II:n alettua liikennöintinsä. Väylältä on kuitenkin vain kaksi karitonta reittiä Rapeikkoon,​ kaikialla muualla on vaarallisia kareja.
Ehdotamme,​ että kunta esittää Liikennevirastolle,​ että se tekisi väylältä Rapeikon satamaan viitoitetun turvallisen reitin tai kaksi. Norppa II:n lisäksi Rapeikon satamassa asioivat myös huviveneilijät,​ jotka käyttävät Nestorinrannan palveluja."
Kirje kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.

3. Talonrakennuspalkkio
Kunnanhallitus päätti 12.1.2015 kokouksessaan ottaa käyttöön määräaikaisen,​ 3900 euron suuruisen talonrakennuspalkkion vuosille 2015-​2017,​ ja hyväksyi palkkiolle säännöt. Tuona ajanjaksona myönnettiin yhteensä 6 palkkiota. Käytännössä on havaittu palkkiokäytäntöön joitakin korjaustarpeita,​ mikäli käytäntöä tultaisiin jatkamaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsi em. asiat tiedoksi ja evästää kunnanjohtajaa jatkovalmistelussa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.