Kunnanhallitus, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kunnanvaltuuston kokouksen 11.12.2017 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2018-25

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 11.12.2017 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 70 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2020
- tiedoksi: esimiehet, tilintarkastaja Mika Mikkonen

§ 71 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
- vaalitulos syötetty järjestelmään 13.12.2017.

§ 72 KD:n valtuutosryhmän valtuustoaloite lasten kotihoidon kuntalisän käyttöön ottamiseksi Puumalan kunnassa
- tiedoksi: KD:n valtuustoryhmä/ Olavi Kietäväinen, palvelujohtaja

§ 73 Saarikiinteistöjen vaihtaminen / Haapaselän osayleiskaava
- ote: asianosainen
- tiedoksi: teknisten palvelujen toimiala

§ 74 Kunnanhallituksen- ja valtuuston kokousaikataulut
- tiedoksi: valtuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, tarkastuslautakunta, esimiehet, talouspalvelut, yhteispalvelupiste.

§ 75 Kokoomuksen valtuustoaloite elinkeinoelämän kehittämiseksi
- kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.