Kunnanhallitus, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kokoomuksen valtuustoaloite elinkeinoelämän kehittämiseksi

PuuDno-2017-153

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi
  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Martti Laine antoi kunnanjohtajalle 11.12.2017 pidetyssä valtuuston kokouksessa Kokoomuksen valtuustoryhmän kirjallisen aloitteen. Aloite on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää todeta vastauksenaan aloitteeseen seuraavaa:

1. Kunnan elinkeino-ohjelma valmistellaan elinkeinotyöryhmässä kevään 2018 aikana ja osana kuntastrategian yrittäjyys-painopistettä.

2. Esitys siitä, että matkailun kehittäminen pidetään elinkeino-ohjelman kärkihankkeena, huomioidaan elinkeino-ohjelmaa laadittaessa.

3. Elinkeinoasiamiehen tehtävän tarvetta kartoitetaan tarveperusteisesti keväällä 2018. Tämä tarkoittaa tehtävien määrittelyä ja toimenkuvan miettimistä uudella otteella kuntastrategiaa ja elinkeino-ohjelmaa tukien. Selvitetään myös muissa kunnissa olevia vastaavia tehtävänkuvia. Aloitteen esitykset tehtävänkuvasta ja kokonaisuudesta otetaan valmistelussa huomioon. 

4. Luotsiaseman hankintaa koskeva kohta lähetetään teknisen toimen valmisteltavaksi osana maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa.

5. Kotkatsaaren alueen rakentamista koskeva kohta lähetetään teknisen toimen valmisteltavaksi osana asunto- ja maapoliittista ohjelmaa.

6. Etätyömahdollisuuksia koskeva kohta huomioidaan kuntastrategian toimenpiteiden valmistelussa. Kuntastrategian painopisteille ja tavoitteille asetetut toimenpiteet on määrä hyväksyä huhtikuun valtuustossa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.