Kunnanhallitus, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kaavoituskatsaus 2018

PuuDno-2018-32

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Kaavoituskatsaus 2018 ja kartta ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 9.1.2018 tietoonsa saatetuksi. Kaavoituskatsaus pidetään julkisesti nähtävänä teknisessä toimistossa 9.3.2018 saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.