Kunnanhallitus, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionavustukset:

 • Opetus-​ ja kulttuuriministeriön päätös 24.11.2017: kansalaisopiston vuoden 2018 valtionosuuden perusteena käyttettävien opetustuntien määrän vahvistamisesta ja opetustunnin yksikköhinnan määräämisestä: opetustuntien määrä 2 100,​ opetustunnin yksikköhinta 83,​77 €.
 • Opetus-​ ja kulttuuriministeriön päätös 6.11.2017: opetus-​ kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla vahvistetuista liikuntatoiminnan ja nuoristotyön yksikköhinnoista vuonna 2018:
  -​ Liikuntatoimen yksikköhinta 12,​00 €/asukas (2 234 asukasta)
  -​ Nuoristotyön yksikköhinta 15,​00/alle 29-​vuotias asukas (398 asukasta).
 • Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2017 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2018: Puumala 8.613.064 €.
 • Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2017 kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2018: 6.511,​92 €.

2. Pöytäkirjat ja otteet:

 • Vaalijalan ky
  -​ yhtymäkokouksen pöytäkirja 1.12.2017,​ hallituksen pöytäkirja 13.12.2017.
 • Etelä-​Savon maakuntaliitto
  -​ maakuntavaltuuston pöytäkirja 20.11.2017
  -​ maakuntahallituksen pöytäkirjat 11.12.2017 ja 18.12.2017
 • Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalvelujen ky
  -​ valtuuston pöytäkirjat  23.11.2017 ja 7.12.2017
  -​ hallituksen pöytäkirjaote 23.11.2017 § 256: Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-​2020 sekä lausuntopyynnöt jäsenkunnilta
  -​ valtuuston pöytäkirjaote 7.12.2017 § 86: Ylijäämän palautus jäsenkunnille. Puumala yhteensä 99 845,​67 €
  -​ hallituksen pöytäkirja 14.12.2017.
 • Itä-​Savon sairaanhoitopiirin ky
  -​ Ympäristöterveydenhuoltojaoston pöytäkirjaotteet 1.12.2017
  § 28: Ympäristöterveydenhuollon talouden toteuma tammi-​lokakuu 2017
  § 29: Ympäristöterveydenhuollon asiakkailta perittävät maksut vuonna 2018
  § 30 Ympäristöterveydenhuollon talousarvio vuodelle 2018
  -​ Ympäristöterveydenhuoltojaoston pöytäkirjaote 19.12.2017 § 144: Ympäristöterveydenhuollon asiakkailta perittävät maksut vuonna 2018
 • Mikkeli kaupunki
  -​ kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 27.11.2017 § 182: Osallistuminen maakunnalliseen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kilpailutukseen.
  -​ kaupunginhallitus 4.12.2017 § 203: EU:n yleisen tietosuoja-​asetuksen toimeenpano,​ järjestäytyminen seudullisesti.

3. Sopimus tietosuojayhteistyöstä Etelä-​Savossa
Eu:n yleisen tietosuoja-​asetuksen (EU 2017/679 24.5.2016) toimeenpanon edellyttämät siirtymä-​ ja soveltamisajan tehtävät,​ tietosuojavastaavan rooli. Asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018.
Tietosuoja-​asetuksen edellyttämä tietosuojavastaava ja roolin vastuulla olevat tehtävät toteutetaan seudullisena yhteistyönä. Mukana ovat Hirvensalmi,​ Juva,​ Kangasniemi,​ Mikkeli,​ Mäntyharju,​ Pertunmaa,​ Pieksämäki ja Puumala. Mikkelin kaupunki rekrytoi tietosuojavastaavan,​ joka toimii kaikkien em. kuntien tietosuojavastaavana. Jatkuvat kustannukset sisältävät tietosuojavastaavan palkkakustannukset,​ palkkasivukulut,​ työtila-​ ja työvälinekustannukset sekä koulutuskustannukset. Vuonna 2018 kustannukset ovat arviolta 52500 euroa,​ alv. 0 %. Jatkuvat kustannukset jaetaan asukaslukujen suhteessa. Puumalan kunnan osuus kustannuksista 2 % eli n. 1050 euroa.

4. Markkinaoikeus 22.11.2017,​ päätös koulukuljetuspalvelujen hankintaa koskevaan valitukseen. Puumalan kunnan peruspalvelulautakunnan hankintapäätös 1.9.2016 § 48. Puumalan peruspalvelulautakunta on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti,​ joten Markkinaoikeus velvoittaa Puumalan kunnan maksamaan Jari Karvoselle ja Ari-​Pekka Tukiaiselle hyvitysmaksua yhteensä 10 000 euroa.

5. Verohallinto 20.11.2017,​ Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja varajäsenten määrääminen toimikaudeksi 1.1.2018 -​ 31.12.2022.

6. Pohjois-​Savon ELY-​keskus,​ 8.12.2017,​ lausuntopyyntö Pohjois-​Savon ELY-​keskuksen toimivalta-​alueen joukkoliikenteen palvelutasosta 2018-​2020.
-​ Puumalan osalta joukkoliikenteen palvelutaso 2018-​2020 säilyy ennallaan.

7. Etelä-​Savon ELY-​keskus 8.12.2017,​ päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta kiinteistölle Alkonotko (noin 0,​7 ha) ja Janhula (n. 1,​9 ha),​ suojelukohde: Haapaelän osayleiskaavan suojelualue,​ saimaannorpan suojelu.

8. Etelä-​Savon ELY-​keskus/TE-​palvelut,​ työllisyyskatsaus marraskuu 2017: Puumalan työvoima 894,​ työttömät työnhakijat 96 sekä työttömyysaste 10,​7 %.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä em. ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.