Kunnanhallitus, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Presidentinvaalin 2024 ulkomainonta

PuuDno-2023-92

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.-23.1.2024. Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali, sen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.-6.2.2024.

Kuntaliitto suosittaa vaalien ulkomainontaa aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 10.1.2024. Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden välittömään läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että presidentinvaalia 2024 varten kunnan vaalimainoskehikot sijoitetaan kunnantalon edessä olevalle katualueelle. Jokainen ehdokkaita asettava ryhmä saa kaksi paikkaa, jotka ovat samassa järjestyksessä kuin ehdokasluettelo. Vaalimainokset saa asettaa kehikoihin aikaisintaan 10.1.2024. Vaalimainokset tulee poistaa välittömästi vaalin jälkeen.

Vaalimainoskehikoiden pystyttämisestä ja poistamisesta vastaa kunnan tekniset palvelut. Vaalimainosten kehikkoihin asentamisesta ja poistamisesta vastaa ehdokkaita asettava ryhmä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.