Kunnanhallitus, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Presidentinvaalin 2024 laitosäänestys

PuuDno-2023-92

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunnassa järjestetään presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestys yleisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi vanhustyön palveluasunnoissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.