Kunnanhallitus, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestyspaikat

PuuDno-2023-92

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Vuonna 2024 toimitetaan presidentinvaali, vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.-23.1.2024 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin). Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.-6.2.2024 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin).

Vaalilain 9 § mukaan kunnanhallitus päättää kunnassa sijaitsevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista.

Vaalilain 47 § 2 momentin mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikan on oltava avoinna kaikkina päivinä säädettynä ennakkoäänestysajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.

Vaalilain 48 § 1 momentin mukaan ennakkoäänestys toimitetaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana. Äänestys ei kuitenkaan saa alkaa arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä jatkua kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä kello 18:n jälkeen.

Oikeusministeriö on kehottanut kunnanhallituksia tekemään päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön pohjatietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 3.11.2024 klo 12 mennessä.

Puumalassa on vuodesta 2021 alkaen vain yksi äänestysalue. Vanhus- ja vammaisneuvosto on esittänyt, että ainakin Hurissalon alueella järjestettäisi ennakkoäänestysmahdollisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää määrätä presidentinvaalin 2024 ennakkoäänestyspaikaksi ajalla 17.-23.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestyspaikaksi ajalla 31.1.-6.2.2024:

  • kunnantalo, ke-pe klo 9-17, la-su klo 10-14 ja ma-ti klo 9-17

Lisäksi määrätään kiertäväksi ennakkoäänestyspaikaksi Hurissalon kylätalo:

  • pe 19.1.2024 klo 13-18
  • pe 2.2.2024 klo 13-18 (mahdollinen toinen vaali)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.