Kunnanhallitus, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Laura Pitkonen ja Airi Tella.

Päätös

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Pitkonen ja Airi Tella.