Kunnanhallitus, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Kunnanvaltuuston kokouksen 18.9.2023 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2022-232

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 39 § 2 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 96 § mukaan kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuuston 18.9.2023 pidetyn kokouksen päätökset:

29 §               Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
3​​​0 §               Pöytäkirjan tarkastus
31 §               Mannilanniemen ja Nuottasaaren ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen
32 §               Puumalan kunnan lainaosuuden maksaminen As Oy Puumalantorin käyttövesisaneerausurakassa
33 §               Puolivuotisraportti ajalta 1.1.-30.6.2023
34 §               Sopimus työvoimapalvelujen järjestämisestä Mikkelin vastuukuntamallilla
35 §               Puumalan kunnan ennakkovaikutusten arvioinnin toimintamalli
36 §               Eron myöntäminen Jaakko Kuntoselle Puumalan kunnan luottamustehtävistä ja uusien edustajien valinta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 18.9.2023 pidetyn kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.