Kunnanhallitus, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Pöytäkirjat ja otteet:

 1. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa, Aluehallituksen pöytäkirja 25.9.2023
 2. Mikkelin kaupunki. Kaupunginhallitus 2.10.2023, ote pöytäkirjasta § 303 Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 10 §:n mukainen taseen osoittamien varojen jakaminen
  Mikkelin kaupungin talouspalvelut on yhdessä Meidän IT ja talous Oy:n laatinut Etelä- Savon pelastuslaitoksesta loppulaskelman, joka selvittää taseyksikön varallisuusaseman hyvinvointialueelle voimaanpanolain mukaisesti siirtyneiden erien jälkeisessä tilanteessa. Pelastuslaitokselle laadittu loppulaskelma osoittaa 952 642, 37 euron nettovarallisuutta. Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 10 §:n mukaan pelastuslaitoksen taseen osoittamat varat jaetaan sopimuksen purkautuessa kunnille sopimuksessa määritellyn kuntien välisen kustannustenjaon perusteella. Puumala on saamassa palautusta 15 386,75 euroa. Mikkelin kaupungin pöytäkirjaote ja jako-osuudet oheismateriaaleina.
 3. Savonlinnan kaupunki, Alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaoston pöytäkirja 6.10.2023

 

Tiedotteet ja ilmoitukset:

 1. Etelä-Savon maakuntaliitto 9.9.2023, Etelä-Savon väestönmuutosten ennakkotiedot 1.1.-31.8.2023
 2. Sansia Oy 21.9.2023, Sansia Oy:n osakkeita koskeva luovutusilmoitus
 3. Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö 29.9.2023, yhteistoimintamuistio, Suomen kuntien ja Puolustusvoimien yhteistoiminnan järjestäminen
 4. Kuntien Tiera Oy 29.9.2023, Ilmoitus Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden lunastusmenettelystä
 5. Kansaneläkelaitos, 3.10.2023. Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.
 6. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus elokuulta 2023. Puumalan työvoima 843, työttömät työnhakijat 63, työttömyysaste 7,5 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.