Kunnanhallitus, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Ilmoitus Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä

PuuDno-2022-148

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, hallintopäällikkö, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on 8.9.2023 saanut Toivakan kunnalta (Y-tunnus 0177201-0) tiedon Suur-Savon Sähkö Oy:n kuuden (6) osakkeen kaupasta.

Kauppa on tehty 5.9.2023 ja siinä on myyjänä Toivakan kunta ja ostajanayksityishenkilö. Kauppahinta on 36.200,00 euroa (6.033,33 euroa per osake).

Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomaisjalle siirtynyt osake. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeutta, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä.

Ostajana olevaa yksityishenkilöä ei ole rekisteröity Suur-Savon Sähkö Oy:n osakasluetteloon. Ostaja on siten yhtiöjärjestyksen tarkoittama uusi osakkeenomaistaja.

Kunnalla on kaupan 5.9.2023 perusteella oikeus tehdä lunastusvaatimus, jolla se lunastaa kuusi (6) Suur-Savon Sähkö Oy:n osaketta. Lunastajan on tarjouduttava lunastamaan kaikki samalla saannolla hankitut osakkeet.

Osakkeen lunastushinta on osakkeen käypä hinta.  Vastikkeellisessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä, ettei tämä hinta ole käypä hinta.

Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle kauppaan 5.9.2023 kohdistuva kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään 20.10.2023.

Mikäli useampi kunta vaatii lunastusta, jaetaan osakkeet kuntien kesken siinä suhteessa kuin näillä ennestään on nimelleen osakeluettelossa merkittyjä yhtiön osakkeita lunastusvaatimuksensa tekemispäivänä. Jos jako ei tällöin mene tasan, määrää yhtiön hallitus arvalla sen kunnan, joka saa jaossa yli menevät osakkeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä lunastusoikeutta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.