Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Talousarvion laadintaohje vuodelle 2021

PuuDno-2020-128

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2021 talousarvion valmistelua varten on laadittu laadintaohje, jolla ohjeistetaan talousarvion laadinta-aikataulusta ja tavoitteista. Tavoitteena on talouden tasapaino suunnittelukaudella.

Laadintaohjeessa on esitetty talousarvion valmistelun kannalta olennaisia huomioon otettavia tekijöitä, kuten muutokset palkoissa sekä toiminnoissa. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on vuoden 2020 talousarvion taso, mikä on otettu pääosin raamin perustaksi.

Talousarvion laadintaohje liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esimiehet, taloussihteeri

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.